deutsch | nederlands

Image 1

Image 2

Nieuws over het project

Nieuwe bioplastics om de CO2-voetafdruk te verkleinen

In het kader van het lopende Interreg-project EMPHATI (Eco-friendly Materials based on PHA - Polyhydroxyalkanoates - Tuned for Injection Moulding) werd op uitnodiging van het projectteam van de Bremer Hogeschool (Professor Jörg Müssig, Raja Bade en Dr. Nina Graupner, Bremer Hogeschool, Departement Bionica) in het FreiRAUM van de HSB op 21.11.2023 samen met 40 experts een gespecialiseerde workshop gehouden. Deze workshop richtte zich op het overbrengen van kennis over duurzame producten gemaakt van PHA en PHA mengsels versterkt met natuurlijke vezels voor spuitgieten en 3D printen. Lees meer

EMPHATI heeft uw hulp nodig! Als onderdeel van het open werkpakket kunnen nieuwe partners hun innovatieve ideeën langs de PHA-waardeketen in het project inbrengen en ze ontwikkelen en testen in deelprojecten. MKB-bedrijven, instellingen en netwerken in het hele Interreg-projectgebied Duitsland-Nederland komen in aanmerking voor deelname. De volgende deadline is 25 oktober 2023. Meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden vindt hier.

Het EMPHATI project kan dinsdag 20 december van start gaan na goedkeuring van een Interreg VI A subsidie van € 1,87 miljoen. In het EMPHATI project werken Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame en milieuvriendelijke producten op basis van PHA's (polyhydroxyalkanoaten). PHA's zijn natuurlijk voorkomende polymeren die biologisch afbreekbaar zijn. Als partner in dit project fungeert de BIO Coöperatie als brug naar de bredere kunststofindustrie in Noord-Nederland. Lees het volledige artikel van de Groningen Campus website.


Op vrijdag 16 juni 2023 vond de vierde vergadering van de Monitoring Commissie Interreg VI Duitsland-Nederland plaats onder voorzitterschap van mevrouw Helga Witjes, Deputierte Provincie Gelderland. Na de projectpresentatie van het Interreg project "EMPHATI" werd de heer Jansen (Office for Regional Land Development Weser-Ems) benoemd tot de nieuwe vice-voorzitter, als opvolger van de heer Sickelmann. De Regional Land Development Officer, de heer Jansen, presenteerde de samenwerkingsagenda tussen Nederland en Nedersaksen. Doorgaan met lezen

Inleiding en doelstelling

PHA, wat staat voor polyhydroxyalkanoaten, is een bijzonder opwindende groep thermoplastische biopolymeren die door bacteriën geproduceerd kunnen worden. Het wordt gekenmerkt door een betere biologische afbreekbaarheid in vergelijking met andere biopolymeren zoals polymelkzuur. Bovendien maakt de structurele diversiteit (monomeren, homopolymeren, willekeurige en blokcopolymeren, functionele en entpolymeren) van PHA's, bijv. PHB, PHBV, de productie van producten met variabele eigenschappen mogelijk. Vooral de korte-keten PHA's worden geacht een groot substitutiepotentieel te hebben voor op aardolie gebaseerd polypropyleen (PP). De vrij lage productiehoeveelheden tegen relatief hoge productiekosten die leiden tot hogere productprijzen (7-12 €/kg) moeten tot op heden echter als problematisch worden beschouwd. Een mogelijke kostenbesparende aanpak is de integratie van natuurlijke vezels voor de productie van PHA-composieten, zonder afbreuk te doen aan de mechanische eigenschappen, terwijl de slagvastheid en biologische afbreekbaarheid in terrestrische omgevingen worden verbeterd.

Het doel van dit transnationale project is dan ook om nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten te ontwikkelen op basis van PHA/PHA-mengsels met natuurlijke vezels voor geselecteerde toepassingen in spuitgieten en 3D-printen in de deelnemende productiebedrijven.

Er zal ook een ondersteunende LCA-analyse worden uitgevoerd voor de hele circulaire economie, van de PHA-productie tot de eindklant en scenario's voor het eindgebruik.De focus ligt op uitbreiding en verdere samenwerking van Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen.Een belangrijk aspect is de vorming van een grensoverschrijdend cluster langs de PHA waardeketen, dat alle actoren verbindt en kennisoverdracht mogelijk maakt.In een open deel moeten haalbaarheids- en pilotstudies worden gefaciliteerd.

Open project sectie

EMPHATI heeft uw hulp nodig! Als onderdeel van het open werkpakket kunnen nieuwe partners hun innovatieve ideeën inbrengen in het project en deze ontwikkelen en testen in subprojecten.

Presentatie van open projecten (EN) [pdf; 0,7 MB]
Persbericht | open projecten [pdf; 1,6 MB]

Waar kan een subproject over gaan?

Er zijn twee soorten subprojecten:

Pilotstudie (TRL 3-6).

Pilootstudies zijn het ontwikkelen en testen van innovatieve procestechnologieën, procedures, producten en toepassingen met betrekking tot PHA. Pilootstudies kunnen betrekking hebben op verschillende technologieën (zoals spuitgieten, fermentatie, extrusie en 3D-printen) en op verschillende producten zoals (bio)materialen, verpakkingen/materialen en medische toepassingen.

Haalbaarheidsstudie (TRL 2-3)

Onderzoek en analyse van het potentieel van een PHA-project (technisch, economisch, juridisch, enz.) met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project te identificeren. Dit omvat het identificeren van de middelen die nodig zijn om het project uit te voeren en de uiteindelijke kansen op succes.

Wie kan een aanvraag indienen voor een deelproject?

KMO's, instellingen en netwerken uit de Eems Dollard Regio komen in aanmerking voor deelname. Er kunnen maximaal twee deelprojecten worden ingediend door nieuwe partners.

Wat kan de reikwijdte van een subproject zijn?

Pilotstudies duren maximaal 15 maanden en kunnen voor maximaal 50% worden gefinancierd (max. 75.000 euro).

Haalbaarheidsstudies duren maximaal 6 maanden en kunnen voor maximaal 50% worden gefinancierd (max. € 10.000).

Aanvraagformulier en contactpersoon

Als je geïnteresseerd bent in het starten van een deelproject, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan samen met jou kijken of het idee in aanmerking komt voor financiering en je ondersteunen bij de aanvraag.

Download het aanvraagformulier en stuur het naar de contactpersoon Dr. Frank Köster. Je kunt ook bij hem terecht met vragen over de aanvraag.

Aanvraagformulier_Open Projects_EMPHATI.docx

Functionele beschrijvingen (NL) [pdf; 0,7 MB]

Kostenberekening (NL) [xlsx; 0,1 MB]

Projectpartner

1
2

Gepromoot door

Image 5

Duur

Oktober 2022 - oktober 2025

Neem contact op met

Image

Dr. Frank Köster

+49 5951 9893-21

Bitte Javascript aktivieren!